Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№ 13


 

 

ДО  50-РІЧЧЯ КОСМОНАВТИКИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ВЕЧІР

Внесок українських учених в розвиток космонавтики

 

учитель: Гаврюк С.П.

Основний зміст повідомлень учителя (ведучого) та учнів

I відділення

 І. Розвиток ракетно-космічної техніки

Вступ (слово вчителя або ведучого в супроводі запису пісні чи інструментальної п'єси).

Вступ людства в космічну еру був підготовлений всією його попе­редньою історією, жагою пізнати нове, раніше невідоме.

Запитання: «Що там, за горизонтом?» — ніколи не давало людям спо­кою. Намагаючись вирішити його, людина не шукає матеріальних благ, нею керує невідома сила цікавості, прагнення до пізнання невідомого.

Якщо експедиція Колумба відкрила новий континент, назва якого Америка, то космічні дослідження відкрили для людства в мільярди разів більший «континент» — космос з усіма його планетами, зорями та іншими утвореннями. Це відкриття було настільки велике, що в майбутньому змінить долю людства.

Космонавтика — це одна з тих галузей науки і техніки, куди мо­жуть безмежно вкладатися людські знання. Подальший розвиток кос­монавтики приведе до злету інтелектуальної й матеріальної могут­ності людства.

Свій внесок у розвиток космічних досліджень зробили вчені різних країн і народів. Сьогодні слово про українців — творців ракетно-кос­мічної техніки.

Коли йдеться про розвиток ракетно-космічної техніки в колишньо­му СРСР, то, як правило, світ пов'язує це з ім'ям видатного творця практичної космонавтики академіка Сергія Корольова. під керівницт­вом якого був запущений перший в історії людства штучний супут­ник Землі.

Його, до речі, сприймають, як представника російського народу, мало хто знає, що Сергій Корольов — українець. Свою приналежність до нашого народу він засвідчував власноручно, заповнюючи анкету при вступі до Київського політехнічного інституту в 20-ті роки.

 Перший учень. Народився Сергій Павлович Корольов у Жито­мирі 12 січня 1907 р., в 1924 р. закінчив першу Одеську будівельну профшколу, два роки навчався на механічному факультеті Київ­ського політехнічного інституту, пізніше перевівся на навчання до Московського Вищого технічного училища, яке закінчив у 1930 р. Почав працювати в Центральному аеродинамічному інституті (ЦАДІ) на посаді старшого інженера, потім — керівника групи з вивчення реактивного руху. У цей час розробив низку оригіналь­них конструкцій. Особисті контакти з К.Е.Ціолковським, вивчення його праць у галузі аеродинаміки, ракетної техніки й теорії міжпла­нетних сполучень, спільна праця з одним із основоположників і винахідників у галузі ракетної техніки Ф.А.Цандером сприяли по­чатку фундаментальних наукових досліджень Корольова в галузі ракетної техніки. У 1934 р. вийшла його праця «Ракетний політ у стратосфері», яку К.Е.Ціолковський назвав розумною, змістов­ною, корисною. Корольов розробив багато проектів керованих ра­кет, ракетопланів, балістичних і геофізичних ракет, ракет-носіїв тощо. Протягом багатьох років спрямовував роботу провідних на­уково-дослідних конструкторських колективів на розв'язання гран­діозних комплексних завдань у ракетній та космічній техніці.

С.П.Корольов — найвидатніший конструктор ракетно-космічних систем, які забезпечили дослідження космічного простору, а саме: першого штучного супутника Землі, який поклав початок космічної ери; наступних супутників, що ознаменували початок нової епохи у вивченні фізичних властивостей космічного простору. Це перший політ до Місяця і фотографування його зворотного боку; це косміч­ний корабель «Восток», на якому 12 квітня 1961 р. Ю.О.Гагарін упер­ше здійснив сміливу мрію людства — політ за межі атмосфери; це космічний корабель «Восток», на якому 10 березня 1965 р. О.АЛеонов здійснив перший вихід людини у відкритий космічний простір.

Ведучий. Так, Сергій Корольов, уродженець Житомира, належить до найвидатніших українців, ім'я якого буде навічно вписане золотими літерами в історію світової цивілізації. Його титанічний подвиг для май­бутнього людства був можливий за чіткої й злагодженої роботи багать­ох колективів, на чолі яких стояли й інші наші земляки. У зв'язку з цим насамперед хотілося б назвати академіка Михайла Янгеля.

Другий учень. Народився Михайло Янгель 7 листопада 1911 р. у с. Зирянове Іркутської області в родині переселенців із Чернігівщи­ни. Закінчив у 1937 р. Московський авіаційний інститут. Тема його дипломного проекту: «Висотний винищувач з герметичною кабіною». Керівник роботи, відомий авіаконструктор Полікарпов, так зацікавився цією працею студента, що дав пряму вказівку помічникам: «Не про­пустіть цього студента. В науку він іде слідами Ломоносова. Поду­майте, чим допомогти йому, що треба зробити, аби він залишився після закінчення інституту працювати в КБ».

Через рік молодого інженера Михайла Янгеля направили до Аме­рики для ознайомлення з рівнем розвитку авіаційної техніки. Через деякий час він повертається на батьківщину і після закінчення в 1952 р. Академії авіаційної промисловості очолює науково-дослід­ний інститут.

Через два роки Янгель повертається на землю своїх батьків, з 1954 р. йому доручають керувати КБ в Дніпропетровську. Тут, на «Південмаші», Михайло Янгель створив новий напрямок і свою шко­лу з конструювання ракет і космічних апаратів різного призначення, зробив вагомий внесок у вивчення верхньої атмосфери та навколиш­нього космічного простору за програмою «Космос», «Інтеркосмос» і, звичайно, окрема сторінка його діяльності — це грізні бойові ракети.

Ім'ям Михайла Янгеля названо кратер на Місяці, а Федерація кос­монавтики колишнього СРСР встановила іменну медаль, присвячену нашому видатному співвітчизнику. Пам'ятає про свого сина й Украї­на. Його ім'ям названо вулиці в Києві, Дніпропетровську, Харківський інститут радіоелектроніки.

Ведучий. До цієї славної плеяди творців космічної техніки нале­жить ще один наш земляк — академік Володимир Челомей — «бать­ко» ракети-носія «Протон», за допомогою якої були виведені в космос космічні кораблі «Союз», «Мир», «Прогрес», автоматичні станції «Вега» для вивчення Венери, комети Галлея.

Третій учень. Народився Володимир Челомей 30 червня 1914 р. в м. Сідлець на Українському Підляшші (тепер — Польща) в учи­тельській родині. Дитинство і юність пройшли в Полтаві, з 1926 р. його життя пов'язується з Києвом, куди переїхали батьки.

У 1937 р. Володимир Челомей закінчив з відзнакою Київський авіаційний інститут. Наукою почав займатися ще студентом. Щасливе поєднання глибокого теоретичного проникнення з чудовою винахід­ливістю інженера особливо яскраво проявилося під час його роботи в галузі ракетної техніки. Працюючи в Центральному інституті авіацій­ного машинобудування, він втілює свою студентську мрію — ство­рює новий тип двигуна, який знайшов широке використання в крила­тих ракетах та інших реактивних установках. Володимир Миколайович с автором нової ідеї розкриття крила ракет у, повітрі, технічне вирі­шення якої визнане зараз у всьому світі.

У і 959 р. Челомея призначають генеральним конструктором КБ, ЯС за участі суміжних організацій була створена ракета-носій «Протон . що знаменувало собою початок нового етапу в освоєнні космосу. Згодом у цьому ж КБ були створені станції серії «Салют», ракето­носії та штучні супутники Землі «Політ», «Космос» та ін.

Протягом багатьох років В.Челомей викладав теорію коливань і механічних процесів, керував відповідною кафедрою у Московсько­му Вищому технічному училищі ім. М.Е.Баумана, де проявив себе блискучим популяризатором науки.

З 1974 р. В.Челомей — член Міжнародної академії астронавтики.

Ведучий. До піонерів ракетно-космічної техніки ми відносимо й видатного українця — Валентина Глушка.

Четвертий учень. Валентин Глушко народився 2 вересня 11908 р. в Одесі. Космонавтикою почав цікавитися ще з 13-річного віку, а з 15-річного уже листувався з К.Ціолковським. А ще через рік Глуш­ко публікує свої науково-популярні та наукові статті з космонавтики.

Закінчивши Ленінградський університет, В.Глушко почав працювати в Газодинамічній лабораторії в місті над Невою, де сформував колектив з розробки ракетних двигунів та ракет на рідкому паливі. Організований ним колектив створював нові конструкції в Реактивному науково-дослід­ному інституті (1934—1938 рр.), який у 1941 р. був реорганізований в Особливе КБ. У ньому Валентин Глушко був спочатку Головним, а з 1974 р. — Генеральним конструктором до кінця свого життя.

Основні теоретичні й експериментальні дослідження Валентина Глушка втілені у створення й розвиток рідинних ракетних двигунів та космічних апаратів. Він створив перший у світі елекгротермічний ра­кетний двигун, перші в СРСР рідинні ракетні двигуни, рідинні ракети РЛА.

Під керівництвом В.Глушка створено двигуни, які встановлюва­лися на ракетах-носіях «Восток», «Космос», «Протон».

 

 

Добровільні внески

 

Всього з вересня по березень            - 9453 грн.

Внесено на рахунок                              - 5047 грн.

З них витрачено:

придбання бойлера                              -  821.00 грн.

послуги зв’язку                                    -  75,09 грн.

миючі засоби                                        -  480, 18 грн.

Залишок                                                -  4445,64 грн.

Директор школи:

Головний бухгалтер:

Використано готівкою                          - 3147,22

З них витрачено:

канцтовари                                             -  635,49 грн.

господарчі товари                                  - 1329, 64 грн.

підписка                                                  - 337, 30 грн.

Оформлення документації

на встановлення лічильників на воду  - 824,79

миючі засоби ( пральний порошок )    - 20,30 грн.

Залишок готівкою                                  - 159,00 грн.

 

 

Голова батьківського комітету                                    Вишнякова Т.Ю.

 

                                                      Звіт

                                 Грабовської Алли Миколаївни

                                 про роботу на посаді директора

        Кременчуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13

        Кременчуцької міської ради Полтавської області

        щодо виконання умов контракту

        за період з 05.09.2010  по  08.06. 2011 року

 

         Загальноосвітній навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України , Законами України « Про освіту » , « Про загальну середню освіту » , законодавчими актами України , указами Президента України , Кабінету Міністрів України , наказами Міністерства освіти і науки України , центральних органів влади.

               Навчальний план початкової школи складено згідно Типових навчальних планів початкової школи з українською мовою навчання з вивченням російської мови  , затверджених наказом МОН України від 29.11.2005 р. № 682.

           З метою розвитку творчої активності учнів , виховання патріотизму

за рахунок  варіативної складової виділено по 1 годині на роботу факультативу «Християнська етика» в 1, 2 , 3 класах. Для підвищення якості знань учнів,роботи з обдарованими дітьми виділено в 3,4 класі 3 години на індивідуальну роботу з учнями з предметів освітньої галузі «Мистецтво» .

         Навчальний процес  у 5 – 9  класах здійснюється згідно Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12 – річної школи, затверджених наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами , внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. №66 ( додатки 1 – 4 )

          З метою розвитку патріотизму , творчої  активності учнів з варіативної складової виділено на вивчення «Історії Полтавщини » у 6,7,8,9класах по 0,5

години , на індивідуальну роботу з предметів освітньої галузі «Естетична культура» 1 годину у 8 класі, 1 годину у 8класі, на курс за вибором «Креслення» у 9 класі 0,5 години.

            Навчальний процес у 10 класі здійснювався відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладах ІІІ ступеню з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин

( технологічний профіль) відповідно до листа Міністерства освіти і науки від 10.08.2010р. № 1/9-543.

Додатково виділено на вивчення «Історії Полтавщини»  0,5 години ,на курс за вибором «Сучасні офісні інформаційні технології» 1 година, на вивчення геометрії 1 година.

           З метою залучення учнівської молоді до науково-дослідницької та

експериментальної роботи виділено на роботу факультативу з української мови «Синтаксис української мови».

               Поділ класів на групи при вивченні англійської мови , інформатики ,

 

                                                      1

фізичної культури , трудового навчання , курсу Захисту Вітчизни

 здійснюється відповідно до нормативів , затверджених наказом МОН України від 20.02.2002 р. №128.

            Головне завдання – забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту виконується на всіх трьох ступенях :

Початкова освіта – 4 класи – 36 учнів

Базова загальна середня освіта – 5 класів – 80 учнів

Повна загальна середня освіта – 1 клас – 18 учнів

Всьго : 10 класів – 134 учні

           Надаються освітні послуги за індивідуальною формою навчання 15

учням ,з них 13 учнів навчаються за програмою спеціальної школи. Навчаль

ний процес здійснюється за програмами спеціальної школи.

           Освітні послуги громадянам інших держав не надавались, продовжують навчання діти з сім,ї біженців – Пертахія Діана – 6 клас.

           Згідно Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку обліковано на 01.09.2010 року 738 учнів. В нашій школі з закріпленого мікрорайону навчається  49 учнів.

            Педагогічним колективом з залученням працівників Центру соціальних служб для молоді , кримінальної міліції в справах неповнолітніх ,

служби в справах дітей при Автозаводському райвиконкомі , батьківською громадськістю прикладається чимало зусиль для залучення до навчання дітей, які не відвідують школу без поважної причини. Сім,ї таких учнів під постійним контролем класного керівника , штабу профілактики правопорушень , а саме :

7 клас – Ляшко Євген

9 клас – Панченко Сергій , Панюта Юрій , Синєлобов Руслан , Бардаковський

Олександр, Томашевич Олег, Морозов Олександр.

10 клас – Козачков Юрій , Сардаров Дмитро, Корженевська Вірджинія

             Загальна середня освіта є обов,язковою.За три останні роки здобули базову середню освіту:

Рік

Кількість учнів у 9 класі

10 клас

ПТУ

Технікум

2007 – 2008

       33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

23

7

2

200 8– 2009

         -

       -

   -

  -

2009- 2010

37

20

6

8

У 2008 – 2009 н.р. 9 класу не було.

У 2009-2010 н.р. три учні не продовжили навчання, так як закінчили школу за програмою спеціальної школи.

Навчання здійснює 34 педагоги

Основних працівників  - 32

Сумісників – 3

Вищу освіту мають – 33

 

                                                  2

 

 

Вищу кваліфікаційну категорію –12

І категорію – 12 осіб

ІІ категорію – 5

 «Спеціаліст» - 5

Звання «Старший учитель» -

      Педагогічний колектив нашої школи продовжує працювати над проблемою , пов,язаною з особистісно-орієнтованою технологією , а саме формування , виховання , розвиток учнів для закладки механізму самореалізації особистості . Згідно з річним планом роботи на 2010-2011 навчальний рік, педагогічний колектив продовжував працювати над реалізацією методичної проблеми: «Формування, виховання, розвиток учнів для закладки механізму самореалізації особистості». Методична робота в школі проводиться згідно Закону України «Про загальну середню освіту», «Про затвердження Державного стандарту базової і повної середньої освіти» від 14.01.2004 р. № 24, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції профільного навчання та інших нормативно-правових документів.

     В 2010-2011 навчальному році продовжила свою роботу методична рада школи в складі: голова методичної ради – заступник директора з навчально-виховної роботи Базаленко Н.Г., члени методичної ради: керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів Макарова О.Г., керівник методичного об’єднання вчителів філологічного циклу Булах О.Ю., керівник методичного об’єднання вчителів фізико-математичного циклу Гаврюк С.П., керівник методичного об’єднання вчителів природничого циклу Четиріна С.М., керівник методичного об’єднання класних керівників Терещенко Н.О.

Методична рад корегує роботу методичних об’єднань школи, спрямовує на впровадження в у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій, розглядає нормативно-правові, директивні та методичні документи, виробляє стратегію навчальної та виховної діяльності. Так рішення педагогічної ради-диспуту, підготовленої членами ради школи,  на тему: «Навчати чи виховувати?» стало пріоритетним напрямом в обранні системи виховання, спрямованої на виконання Національної програми «Діти України», реалізації Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та Обласної комплексної програми системи виховання учнівської молоді на період до 2012 року.

     Плідно працювало в 2010-2011 навчальному році методичне об’єднання вчителів початкових класів школи, яке вирішує проблему: «Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів: досвід і проблеми педагогічної практики»  На своїх засіданнях учителі початкових класів обговорили доповіді: «Організація навчального та виховного простору молодших школярів (вчитель Макарова О.Г.), «Розвиток зв’язного мовлення на уроках української мови» (вчитель Котенко С.О.),

                                               3

«Застосування методики Дейвіса для формування навичок читання при дислексії» (вчитель Дандик Т.Г.), «Ігрові технології як шлях забезпечення умов для розвитку молодших школярів» (вчитель Сухініна А.О.», «Гурток пізнавальних особливостей та моторної пам’яті у учнів», «Розвиток пізнавальних особливостей та моторної пам’яті учнів з особливими освітніми потребами» (вихователь ГПД Войткевич О.В.), «Розвиток усного та писемного мовлення»  (вчитель Телешун Н.В.), «Формування навичок читання у дітей з особливими освітніми потребами» (вчитель Зінченко О.А.), «Розвиток усного рахунку в процесі гри» (вчитель Терещенко Н.О. «Розвиток загальної витривалості учнів» (вчитель Матвієць О.В.), провели педагогічні читання на тему: «Ідеї гуманної педагогіки у поглядах Ш.А.Амонашвілі. Відвідали відкриті уроки вчителя 1 класу Телешун Н.В. «Додавання і віднімання в межах 10», вчителя 2 класу Терещенко Н.О. «Цікава математика», вчителя 3 класу Сухініної А.О. «Додавання і віднімання в межах 100», учителя 4 класу Макарової О.Г. «Текст – опис. Побудова тексту – опису». Завдяки творчому підходу вчителі використовували у своїй роботі елементи розвиваючого навчання, створювали проблемні завдання, які допомагали формувати інтелектуальні та творчі здібності дітей на уроках та в позаурочний час. Свої  досягнення вчителі початкових класів продемонстрували під час Тижня педагогічної майстерності в березні 2011р.

     Методичне об’єднання вчителів філологічного циклу продовжило роботу над реалізацією методичної проблеми: «Підвищення ефективності уроку шляхом впровадження в навчання і виховання учнів інноваційних технологій», метою якої є впровадження у процес навчання інноваційних технологій, використання нових форм, методів педагогічної діяльності. Завданням педагогічної діяльності було сприяння розвитку творчості вчителів, їх професійної компетенції, підвищенню рівня навчально-виховного процесу, аналізу внутрішкільних вимог. Протягом навчального року було проведено 5 засідань методичного об’єднання, на яких розглядались такі актуальні питання, як вивчення нормативно-правових документів, перегляд вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів, ведення шкільної документації, вимоги до сучасного уроку, використання на уроках як традиційних, так і нетрадиційних форм і методів роботи, формування активної розумової діяльності та інше.

     З метою вивчення досвіду   своїх колег  брали участь у роботі всіх міських семінарів вчителів філологів. Велику увагу надавали підвищенню рівня самоосвіти. З цією метою було організовано взаємовідвідування уроків, підготовлені виставки методичної літератури, доповіді за актуальними темами:

-         «Методика проведення уроків мови і літератури на інтегрованій основі» (з досвіду роботи учителя Смородської Л.І.)

-         «Використання технології розвитку критичного мислення та активного навчання на уроках української мови і літератури (з досвіду роботи вчителя Булах О.Ю.).

                                          4

-         «Організація позакласної роботи з учнями» (з досвіду роботи вчителя Манько В.С.)

    Вчителями філологічного циклу проведені «Круглі столи» з питань: «Методика навчання та використання діалогічного мовлення на уроках мови» та «Робота над помилками як засіб удосконалення процесу мислення учнів через застосування проблемного навчання».

  Вчитель української мови і літератури Булах О.Ю., як керівник групи, звітувалась на засіданні методичного об’єднання про роботу творчої групи вчителів української мови і літератури «Розвиток мовленнєвої компетенції учнів на уроках української мови».

   В 2010 - 2011 навчальному році вчителями філологічного циклу  проведена значна позакласна робота:  організовано випуск літературних газет, присвячених знаменним датам, зустрічі з місцевими письменниками, проведено Шевченківський тиждень, тиждень російської мови і літератури, англійської мови. Учні школи брали участь у конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика, в святкуванні Міжнародного дня рідної мови, Дня української писемності та мови,  Шевченківських днів, Всеукраїнському конкурсі «Патріот», конкурсах «Колосок», «Медвежа», «Гринвіч», Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Ідея соборності України» в номінації «Література» та ін.

      Особлива увага приділялась особистісно-орієнтованій системі навчання і виховання вчителями фізико-математичного циклу, так як протягом 2010-2011  навчального року методичне об’єднання продовжувало працювати над реалізацією проблеми «Формування сучасного мислення на основі особистісно-орієнтованого навчання в процесі  викладання основ наук». Для реалізації методичної проблеми вчителі фізико-математичних наук перед собою поставили основну мету: сприяти розвитку педагогічної творчості, професійної компетентності, підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Протягом навчального року на засіданнях методичного об’єднання  розглядались питання вивчення нормативно-правових документів, заслухали та обговорили доповіді «Типові помилки випускників під час виконання завдань ЗНО», «Вплив індивідуальних особливостей учнів на засвоєння навичок з математики» (з досвіду вчителя Семибаламут Т.І.), «Міжпредметний зв’язок при вивченні основ інформатики в 10 класі» (з досвіду вчителя Дмитренко С.В.), «Роль міжпредметних зв’язків при формуванні екологічних знань на уроках фізики» (з досвіду вчителя Гаврюк С.П.),  заслухали завідуючих кабінетів про роботу кабінетів фізики та інформатики, дотримання правил техніки безпеки на уроках фізики, математики та інформатики. Під керівництвом вчителів учні школи брали участь в міському етапі шкільних олімпіад, математичному конкурсі «Кенгуру», фізичному конкурсі «Левеня». Велику увагу приділили позакласній роботі. В лютому 2011 року проведений тиждень математики, фізики та інформатики протягом якого учні  випустили цікаві стіннівки, подивилися презентації, брали участь в веселих заходах.

                                                 5

     Методичне об’єднання вчителів природничого циклу продовжує працювати над реалізацією методичної проблеми: «Розвиток учнів для закладки механізму самореалізації особистості». Метою роботи методичного об’єднання є формування наукового світогляду  та критичного мислення на основі основний понять та законів, використовуючи принципи особистісно-орієнтованого навчання. В своїй роботі вчителі використовують досвід роботи вчителя географії Четиріної С.М., яка керує цим методичним об’єднанням. Протягом 2010-2011 навчального року на засіданнях методичного об’єднання заслухані та обговорені доповіді з питань  удосконалення методичної майстерності: «Критичне мислення на уроках історії» (вчитель Дем’яненко Т.А.), «Функціональні можливості інформаційно-комунікаційних технологій як засіб вивчення правознавства (вчитель Соломка А.В.), «Методичні рекомендації з питання організації олімпіад» (вчитель Четиріна С.М.), «Організація роботи з учнями за методикою Джона Мейнарда» (Хоріщенко Ю.П.).  Проведений відкритий урок-ділова гра «Аналітичний центр». Проект «Енергозбереження в Україні» (9 клас, вчитель Четиріна С.М.), урок-подорож «Класи неорганічних з’єднань» (8 клас, вчитель Хоріщенко Ю.П., «СРСР в 1920 році» (10 клас, вчитель Дем’яненко Т.А.

   В рамках позакласної роботи учні, під керівництвом вчителів Четиріної С.М. та Дем’яненко Т.А. брали участь в пошуковій роботі  «Краса і біль України», «Історія міст і сіл Полтавщини», «Голодомор 1932 – 1933 років», конкурсі правових знань. Вчитель Хоріщенко Ю.П. з екологічною бригадою провели Екологічний десант в міському парку, під її керівництвом учні школи брали участь в міському конкурсі на краще фото міста.

     Основним завданням методичного об’єднання класних керівників є підвищення теоретичного, методичного рівня класних керівників, створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і морального формування особистості учнів, формування класного колективу. Робота методичного об’єднання спланована згідно Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України». Методичне об’єднання класних керівників організовує вивчення та застосування класними керівниками сучасних технологій, форм і методів виховної роботи. Робота класних керівників  спрямована на створення сприятливого морально-психологічного клімату для кожного учня. Особливу увагу приділяли контролю відвідування учнями занять в школі. Учні, які мали пропуски уроків без поважної причини, стояли на внутрішкільному обліку, класні керівники мали тісний зв’язок з батьками. До роботи з учнями схильними до правопорушень залучали працівників кримінальної міліції в справах неповнолітніх, психологічну службу та інші громадські організації. Учні школи брали участь в роботі «Армії добра», в усіх заходах шкільного та міського рівня під час Новорічних та Різдвяних свят, проведені заходи на честь святкування Дня Соборності України, річниці з дня перемоги у Великій Вітчизняній війні, заходи по збереженню екології тощо.

                                                   6

     Протягом навчального року педагоги школи підвищували педагогічну майстерність під час проходження курсової підготовки при Полтавському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників. В 2010-2011 навчальному році пройшли курсову підготовку та підвищили кваліфікацію 5 вчителів.

     Здатність до самоосвіти незрівнянно важливіша за своїми результатами та впливом на людину, ніж освіта в навчальному закладі. Самоосвітня діяльність вчителя включає: науково-дослідницьку роботу над реалізацією методичної проблеми, вивчення наукової, методичної та навчальної літератури, участь у колективних і групових формах методичної роботи, вивчення досвіду колег, теоретичну роботу і практичну апробацію особистих матеріалів. Протягом навчального року вчителів спонукали до самоосвіти підготовка до методичних заходів, підготовка до педагогічних рад, засідань методичних об’єднань. Як підсумок роботи п’яти років – атестація педагогічних працівників школи. Атестація – це комплексна оцінка рівня кваліфікації, педагогічного професіоналізму та продуктивності діяльності вчителя. У 2011 році атестацію пройшли 4 вчителі та вихователь ГПД. Атестація проводилась відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550. Під час атестації вчителів проведені співбесіди з приводу складання індивідуального плану підготовки і проходження атестації, умов атестації. В процесі вивчення професійної діяльності педагогічних працівників оцінювалась діяльність педагога адміністрацією школи, педагогічним колективом зроблені психологічні дослідження практичним психологом школи. Вчителі, що атестувалися звітувалися на робочому місці. Аналізувалась робота з поповнення матеріальної та методичної бази шкільних кабінетів. За підсумками атестації Прощенко Н.І., вчитель російської мови та літератури, Хоріщенко Ю.П., вчитель біології та хімії, підтвердили відповідність раніше встановленій категорії «спеціаліст вищої категорії», Хоріщенко Ю.П.   присвоєно   звання «Старший учитель»; Розторгуєвій В.А., вчителю англійської мови,  та вихователю ГПД , Войткевич О.В.    відповідно їм встановлені кваліфікаційні категорії «спеціаліст I категорії» та «спеціаліст II категорії».

             В штатному розписі школи є 1,0 ставка керівника гуртка, яка розподілена таким чином: 0,25 ставки  має вчитель обслуговуючої праці  Шептюк Н.І. (гурток «Крою та шиття»), 0,25 ставки має   вчитель фізичної культури Матвієць О.В. (гурток «Основи посиленої фізичної підготовки (спортивні ігри)»), 0,13 ст. – вчитель географії Четиріна С.М. (екологічний гурток), 0,12 ст. – вчитель української мови і літератури Манько В.С. (народознавчий гурток), 0,13 ставки – вчитель курсу  Захист Вітчизни (гурток «Юний стрілок»), 0,12 ст. – вчитель Терещенко М.С. (гурток «Український фольклор»). Згідно навчального плану в школі діє

                                                  7

 факультатив: «Синтаксис української мови» (1 година на тиждень, вчитель Булах О.Ю. в 10 класі , факультатив «Християнська етика в українській культурі» в 1 кл., 2 кл., 3 кл, (по 1 годині на тиждень) та 6 кл. (0,5 години на тиждень, вчитель Розторгуєва В.А.).

     Роботи гуртків та факультативів здійснюється за державними навчальними планами або авторськими. Авторські програми схвалені радою Кременчуцького міського науково -  методичного центру (протокол № 1 від 09 вересня 2009 року). Основний зміст роботи, план роботи на I та II півріччя, відомості про членів, облік роботи та відвідування гуртка чи факультативу фіксується у відповідних журналах.

              Відповідно до листа Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 25.11.2009 № 03-04-06/2003 та наказу управління освіти  від 15.12.2009 №421 о/д протягом грудня 2010 року та січня 2011 року учні пошукового загону взяли участь у міському етапі туристсько - краєзнавчої експедиції „Пізнай свою країну”. Відповідно  наказу управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 31.01.2011 року № 63 «Про підсумки міської туристсько-краєзнавчої експедиції «Пізнай свою країну» серед навчальних закладів міста», на  підставі висновків журі конкурсу визнана переможцем міського етапу туристсько-краєзнавчої експедиції „Пізнай свою країну” за напрямом „Острови творчості” пошукова група „Пролісок” (керівник Четиріна С.М.) за роботу „Кременчук - літературний”.

                  Відповідно до наказу  управління освіти і науки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 13.04.2011 року №190о/д «Про проведення конкурсу науково-пошукових робіт учнівської  та студентської молоді, присвячених 20-й річниці незалежності України», з метою патріотичного виховання молоді взяла участь у конкурсі учениця 10 класу Зимовець Марина.

            Згідно наказу управління освіти Кременчуцької міської ради Полтавської області від 26 .04.2011р.№221о/д «Про підсумки проведення конкурсу науково-пошукових робіт учнівської молоді,присвячених 20-річниці незалежності України» відзначено,що робота учениці Зимовець Марини  зайняла ІІ місце ( вчитель Дем’яненко Т.А.) та містить власні дослідження, бачення розвитку культурної спадщини шляхом вивчення історії рідного краю, народних традицій та звичаїв та відзначена дипломом переможця та призера ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт учнівської молоді.

         У рамках відзначення 20-ї річниці незалежності України та 15-ї річниці Конституції України серед учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів проводився конкурс на кращу учнівську роботу (твір, плакат) «Конституція України в моєму житті», який був спрямований на підвищення рівня правової культури учнівської молоді, формування необхідної системи правових знань, принципів та навичок правомірної поведінки, виховання соціально-правової активності учнівської молоді.

                                     8

Перший етап Інтернет – вікторини (з 1 березня по 20 квітня 2011 року) проходив під назвою «Конституція України – Основний Закон держави».

         З 35 учасників Інтернет – вікторини, на думку журі, найактивнішими виявилися учні (студенти) ПТУ № 26 та Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету, серед школярів - учні загальноосвітніх навчальних закладів №1,13,19,20,26,31.

 

          Виховна робота спрямована згідно системи виховання учнівської молоді , яка охоплює:

-         громадянсько-патріотичне виховання;

-         морально-етичне виховання;

-         превентивне виховання;

-         художньо-естетичне виховання;

-         екологічне виховання;

-         фізичне виховання та формування здорового способу життя;

-         трудове виховання;

-         економічна освіта та виховання.

         Виховна робота у 2010– 2011 н.р. згідно плану роботи виконана у повному обсязі , учні брали участь майже у всіх заходах , які проводились за планом управління освіти.

          За напрямок в роботі було обрано фізичне виховання та формування здорового способу життя. Своєчасно розроблено план заходів щодо даного напрямку.

           У вересні 2010 року учні школи брали активну участь у міському конкурсі квітів та композицій з природного матеріалу «Осінній вернісаж»-ІІ місце. (учнівські колективи 1 – 10 класів, вчитель Гаврюк С.П.,Юрова Т.Л,Смородська Л.І.,від батьків Нікітіна Т.О.)

         Грудень 2010 року :

         І та ІІ місце у міському конкурсі «Новорічний вернісаж» в номінації «Бісер»

(Шавель Дарина 10 клас,Зайцева Валерія 8 клас);

         ІІІ місце у номінації «Вишивка»(Удовицька Тетяна 9 клас, педагог-організатор Смородська Л.І.)

        Січень 2011 року

       ІІІ місце в конкурсі з захисту експонатів у міському зльоті технічних талантів (Некос Федір 10 клас,вчитель Шептюк Н.І.)

         Березень 2011 року

ІІІ місце у фотоконкурсі «Світ очима дітей» (Шевченко Максим 10 клас,класний керівник Юрова Т.Л.)

         Квітень 2011 року

ІІІ місце у міському конкурсі з технічної творчості (Гавриш Лілія 9 клас, вчитель Шептюк Н.І.)

         Травень 2011 року

                                                     9

І місце у фотоконкурсі , присвяченому Дню Європи (вчитель Розторгуєва В.А.)

          Брали  участь у всіх благодійних акціях – «Святий Миколай дітям», «Серце до серця», допомога Червоному Хресту,  «Зелена толока»

           Запроваджено у 2010-2011 н.р. – Євроклуб «Марка»,свято «Хвиля доброти», театральний колектив з учнів 9 класу.

пам'ять».

         Протягом 2010-2011 навчального року учні школи спілкувались з

працівниками закладів охорони здоров,я, міського центру соціальних служб для молоді , працівниками кримінальної служби в справах неповнолітніх.

          З 02.06.2011 р. розпочав роботу табір відпочинку з денним перебуванням дітей, у якому відпочивають за бажанням батьків 22 особи. З них - на пільгових умовах талановитих та обдарованих учнів та тих, які за результатами навчання у 2010-2011навчальному році мають високий рівень знань зі всіх навчальних предметів  - 3 учні ;      

дитина , яка залишилась без батьківського піклування – 1 учень;

 - на пільгових умовах учнів з багатодітних сімей – 3 учнів

 -на загальних підставах: 15 учнів

  Спортивні досягнення у 2010-2011н. р.:

Результати участі у спартакіаді школярів

-         футбол -7 місце;

-         баскетбол ( юнаки ) – 8місце

-      волейбол ( дівчата ) – 6 місце

-         волейбол ( юнаки ) – 7 місце

-         шахи – 6 місце

-         настільний теніс – 7 місце

-         легка атлетика –    9 місце

-         гра Сокіл»Джура»- 5 місце

Учні школи  є учасниками Спартакіади серед учнів шкіл міста ІІ групи, за результатами участі в змаганняз посіли 6 місце.

               Бібліотечний фонд школи складає 13862 екз. примірників

     в тому числі   підручники – 5372 екз.

     з них 1-4 кл. – 900 екз.

               5-9 кл. – 2400 екз.

            10 -11 кл. – 20

 Санітарно-технічний стан та стан матеріально-технічної бази задовільний, утримується та зміцнюється за рахунок спонсорських коштів.

               Придбано ксерокопіювальну техніку (принтер 1 штука), поповнюється відеотека ( диски 10 шт), здійснено підписку (на суму 1082 грн.64 коп.) , придбано методичну літературу- 670 грн., спортивну форму та м’ячі. 3000 грн).,класні дошки – 2 штуки

           Значно зміцнена матеріальна база шкільної їдальні, придбано:

-         посуд для вживання їжі- 60 чашок,120 тарілок.

-         контейнери для рідкого мила – 2 шт.

                                             10

-         діелектричні коврики – 2шт.

-     резинові коврики-2 штуки

-         електрочайник-1 штука

-         контейнер для хліба

-         терку

-         ємкість для банок добової проби

-         ножі – 4 штуки

-         дошки – 4 штуки

-         підставки під столові прибори – 6 штук

-         встановлено бойлер та підведена вода від нього до всіх раковин в тому числі і для миття рук учнями

       Харчування учнів здійснюють працівники Існюк О.М.-шеф-кухар

та підсобний робітник Риженко О.А., постачальник ПП «Діадема»

          Медичне обстеження здійснює медсестра Щербуха Т.М., лікар-педіатр

Ноздря М.І.Медичне обслуговування здійснюється в повному обсязі : проведено медичний огляд лікарями І дитячої поліклініки та стоматологічної

поліклініки..

         Здійснюються заходи по охороні дитинства:

-         контроль за відвідуванням уроків;

-         відвідування неблагополучних сімей;

-     забезпечена безпека учнів протягом робочого дня;

-         своєчасний ремонт меблів , приміщень;

наявність протипожежних засобів.

-безкоштовні відвідування виставок, вистав, отримання подарунків до свят

-відпочинок у таборі з денним перебуванням з частковою оплатою

перебування батьками.

   Моральне стимулювання учнів здійснюється через нагородження похвальними листами, грамотами, дипломами.5 осіб  нагородженоПохвальними листам

Моральне стимулювання працівників :

-         щорічна грошова винагорода,премія .

-         вечори відпочинку.

         Правопорушення – невідвідування школи без поважної причини.

Профілактичну роботу здійснюють класні керівники, члени батьківського комітету спільно з працівниками служби у справах дітей, кримінальної міліції.

     Травматизм  .   Найбільша кількість травмувань трапляється під час перерв з власної

необережності учнів, недотримання правил поведінки учнів.

            Управління діяльністю закладом здійснюється спільно з батьківською громадськістю, радою школи, громадськими організаціями:

-         Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім,ї, дітей та молоді;

-         Рада ветеранів

-         Центр «Здоров’я»

                                                  11

-         Червоний Хрест

-         Будинок дитячої та юнацької творчості

-         Міський Палац культури

-         Станція юних техніків

-         Краєзнавчий музей

-         Бібліотека ім.Торубари

-         Читальний зал бібліотеки ім.Горького

-         ЗМІ-«Вісник Кременчука»,»Кременчуцька панорама»,ТРК «Візит»

                 Всі працівники дотримуються правил внутрішнього розпорядку,

дисциплінарних стягнень не накладено.

                Зауваження по роботі отримували за недотримання виконання вимог Інструкції по веденню класних журналів.

             Звернення громадян фіксуються ( зареєстровано звернень за звітний період - 110   , розглядаються, вирішуються. За звітний період скарг щодо діяльності навчального закладу не поступало, пропозиції розглянуто.

 

08.06.2011 р.

 

                Директор ЗОШ № 13                               А.М.Грабовська

 

                                                                     12                                                                                                                


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922

(у редакції наказу Міністерства економічого розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 №428)


РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2013 рік

Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№13

Кременчуцької міської ради полтавської області , 24830479

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

ДК 016-97-40.30.1 послуги з постачання водяної пари і гарячої води (централізоване постачання теплової енергії) (включно з холодоагентами)

1161

Місцевий бюджет

500000,00

В одного учасника

Грудень 2012р.

 

Бухгалтерія

П’ятибрат Віталіна Іванівна

Управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.12.2012р. № 1.

Голова комітету з конкурсних торгів

Грабовська А.М.
(прізвище, ініціали)

_______________
      (підпис)    М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

П’ятибрат В.І.

(прізвище, ініціали)

_______________
        (підпис)

 

 


© schckola-13

Конструктор сайтов - uCoz