Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№ 13


Педагог організатор школи - Смородская Л.І.

ГОЛОВНА МЕТА ВИХОВАННЯ

Набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної приналежності особистісних рис громадян України, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо - естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

СИСТЕМА ВИХОВНИХ ЗАВДАНЬ:

забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу;

виховання правової культури: поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки, знання та дотримання законів;

забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших, культури та історії рідного народу;

формування мовної культури;

виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції;

узгодження принципів загальнолюдської моралі;

культивування кращих рис української ментальності, працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв'язку з природою, толерантності, поваги до жінки, любові до рідної землі;

формування почуття господаря й господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, підготовка дітей до життя в умовах ринкових відносин;

забезпечення високої художньо - естетичної культури, розвиток естетичних потреб і почуттів;

вироблення екологічної культури людини, розуміння необхідності гармонії її відносин з природою;

прищеплення глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадською відповідальністю;

формування активної протидії проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності.

© schckola-13

Конструктор сайтов - uCoz